Otakar Lucak

Úvod

„Lucák prodal kliniku a už nepracuje,“ nebo z jiného soudku: “Má velkou kliniku v Chorvatsku“. Člověk se tak různými způsoby o sobě dovídá spoustu věcí, o kterých sám nemá ani to nejmenší tušení.

Bude tedy dobré uvést věci na pravou míru. V první řadě to nejdůležitější. Pracuji. I když nyní jinak, než je tomu u plastického chirurga obvyklé.

Po prodeji kliniky mne velmi překvapila jedna pozitivní věc. Tou věcí je časová svoboda. Bonus navíc, který jsem neočekával. A tak úplně poprvé, jsem pánem svého vlastního času. Získal jsem prémii a luxus být všude včas. Konečně nemusím mít výčitky, že mne někdo někde čeká. Nedochvilnost byla mou slabou stránkou. Už není.

Své současné pracovní období považuji za nesmírně pozitivní. Čistý stůl a čistá hlava umožňují mi v klidu realizovat myšlenky a nápady, které už delší dobu nosím v hlavě. Podnikatelské cíle, kam a jak dál.

Součástí plánů byl i již zmíněný prodej kliniky, který s odstupem času a na základě nových informací, hodnotím čím dál více, jako velmi dobré a strategické rozhodnutí.

Mé současné projekty a plány

V současné době pracuji na realizaci tří projektů. Všechny mají něco společného se zdravotnictvím, ale každý z úplně jiného pohledu.

První se zabývá pokračováním mé další činnosti v plastické chirurgii. Druhý projekt využívá získaných manažersko-zdravotnických zkušeností pro zdravotnické poradenství a třetí je ambiciózním plánem řešení neuspokojivého stavu čekáren našich, ale i zahraničních zdravotnických zařízení a zároveň nabízející všeobecný systém termínových rezervací. Všechny projekty již odstartovaly. Těším se na jejich výsledky a jsem zvědav, co čas s nimi spojený, přinese.

O detailech konkrétních projektů najdete více v jednotl

The path is the goal,
but you have to know
where it leads

H