Otakar Lucak

Plastická chirurgie současnost

Z pracovně-strategických důvodů, nyní uvedu jen informace rámcové, bez konkrétních detailů.

Po prodeji a ukončení práce na klinice, nyní připravuji nové pracovní projekty. To vyžaduje dostatek časového prostoru. Proto jsem se na krátkou dobu rozhodl stát se plastickým chirurgem na volné noze. V pozici „free plastic surgeon“.

Neobvyklá situace. Má ale své důvody. Klinika, kterou jsem budoval a vedl patnáct let, byla nastavena na jiné období a jiné okolní podmínky. Ta doba se změnila a dále se velmi rychle mění. Je potřeba jít novým, úplně jiným směrem. To chce čas, prostor a hodně práce.

Přede mnou se rýsují dvě možné cesty, i když velmi rozdílné.

Tou první je stát se zaměstnancem některé z luxusních klinik a zde pracovat s plným servisem a bez vedlejších starostí.

Tou druhou je velký projekt.

Nejbližší období ukáže, která z uvedených cest, bude ta pravá. Jakmile některou z nich zrealizuji, budu Vás o tom co nejdříve informovat.

Potřebujete mne kontaktovat?

V případě zájmu o mé služby v plastické chirurgii, můžete mne kontaktovat:

MUDr.Otakar Lucák
+420 731 545 545
info@otakarlucak.com

Mými referencemi jsou zkušenost v plastické chirurgii a estetické medicíně a mnoho spokojených pacientů.

Plastická chirurgie
historie

Jsem lékař. Plastický chirurg, specializovaný na plastické kosmetické operace a estetické zákroky.

Pro plastickou chirurgii jsem se rozhodl už během vysoké školy. Tedy ještě v době, kdy nebyla spojována s přívlastkem komerční.

Popáleninová medicína, operace vrozených vad, rozštěpů obličeje a penisu, vývojových vad končetin, kožních nádorů, ale i řešení úrazových a poúrazových stavů a deformit a mnoho dalších zákroků, tvoří širokou a pestrou škálu tohoto uhrančivého oboru. To jsou zákroky, které dělají plastickou chirurgii jedním z nejzajímavějších chirurgických oborů. Znamená to dlouhou a širokou cestu, kterou jsem měl tu čest a možnost projít. Estetické plastické operace jsou jen její malou částí. Špičkou ledovce, jinak velmi rozsáhlého oboru.

Odborná příprava je dlouhá a nelehká. Tři roky přípravy k atestaci z chirurgie prvního stupně, a pak dalších pět let práce v oboru, studia a další, nové zkoušky k atestaci z plastické chirurgie. Následující nepřetržitý a nikdy nekončící systém celoživotního lékařského vzdělávání. A to nejen pasivním přijímáním nových poznatků, ale také aktivním předáváním vlastních zkušeností v oboru plastické chirurgie formou přednášek v rámci lékařských kongresů. To vše je podmínkou, aby mohl lékař zodpovědně a s čistým svědomím, poskytovat svým pacientům tu nejlepší možnou odbornou lékařskou péči. I toto vše byla a je má cesta.

Státní nebo privátní?

Touha nezávisle rozhodovat o svých profesionálních krocích mne postupně dovedla k rozhodnutí otevřít si vlastní soukromou praxi.

V průběhu uplynulých patnácti let se mi pak podařilo vybudovat jednu z nejznámějších českých soukromých klinik plastické chirurgie, kterou prošlo tisíce pacientů. Nic z toho by se mi ale nepodařilo bez podpory celé mé rodiny, bez lékařské pomoci a spolupráce mé ženy, tak díky spolupráci a velkému nasazení a skvělé práci celého mého lékařského a sesterského týmu.

Co dál?

Život je tok neustálých změn. Vše dělám vždy naplno. A tak tomu bylo i na klinice. Ale i tady, po mnoha letech práce, přišel čas na změnu. Nastal okamžik a potřeba, profesionálně a manažersky se osvobodit a uvolnit si ruce pro další možnosti a nové životní cesty.

Prodej kliniky

Rozhodnutí, prodat kliniku, se nerodí ze dne na den. Byla to dlouhá cesta. Přesto nelehké rozhodnutí. Prodat vlastní firmu v okamžiku jejího plného rozkvětu, s její dlouhou historií a dobrým jménem.

Prodejem kliniky má práce v ní neskončila. Ještě rok a půl jsem zde pracoval na plný úvazek, jako stoprocentní člen lékařského týmu.

Odchod z kliniky

Můj definitivní odchod z kliniky nastal dnem 1.7.2015. Od tohoto data na klinice nepracuji.

Potřebujete mne kontaktovat?

V případě zájmu o mé služby v plastické chirurgii, můžete mne kontaktovat:

MUDr.Otakar Lucák
+420 731 545 545
info@otakarlucak.com

Mými referencemi jsou zkušenost v plastické chirurgii a estetické medicíně a mnoho spokojených pacientů.

The path is the goal,
but you have to know
where it leads

H