Otakar Lucak

RESERVATIC
Globální rezervační systém

VIZE

 • Nový způsob řešení centralizované správy systému Rezervací služeb pomocí počítačové aplikace vysoké kvality.
 • Šetření času zákazníka.
 • Zamezení časových ztrát poskytovatelů služeb.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Uživatelé služeb
 • Poskytovatelé služeb

CÍL PROJEKTU

 • Cílem projektu je vznik počítačové aplikace Rezervačního systému, nabízejícího nejen standardní objednání místa, druhu a termínu služeb, ale hlavně umožňujícího tyto parametry snadno a interaktivně upravovat a měnit.

 • Uživatelům služeb:

  Přináší jednoduché a rychlé objednání služeb a zejména pak následnou a přehlednou on-line správu všech provedených rezervací, s možností tyto rezervace pružně upravovat a měnit dle vlastní potřeby. Např. lékařská vyšetření, preventivní prohlídky, kosmetické služby, objednávky oprav, plánování volnočasových aktivit, aj.

 • Poskytovatelům služeb:

  Zajišťuje optimalizaci a zvýšení efektivity využití pracovní doby pomocí modernizace stávajících objednávkových systémů, a to bez navýšení časové či odborné náročnosti na jejich obslužnost.

TYPY ŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ

 • Časté změny nebo pozdní rušení objednaných rezervačních termínů způsobuje poskytovatelům služeb snížení efektivity využití pracovní doby.

 • Nedodržení času domluvené služby ze strany poskytovatele způsobuje časové ztráty na straně uživatele služeb.

 • Řešení vyvolané potřeby rychlé změny času rezervovaného termínu.

 • Většina používaných objednávkových systémů je nevyhovující a nepružná. Následkem jsou nechtěné časové ztráty na straně uživatele i poskytovatele služeb.

Aplikace Reservatic je zaměřena na zjednodušení a ulehčení práce, s cílem ušetření času jak poskytovateli, tak uživateli služby. A to řešením uživatelsky jednoduchým, nenáročným a elegantním.


ŘEŠENÍ

Aplikace Reservatic je webová služba, která umožňuje:

 • Uživatelům služeb: Snadné vyhledávání a objednávání služeb. Hlavní výhodou systému je ale zejména možnost následné komplexní, rychlé a pružné správy všech rezervací z jednoho místa dle potřeby, kdykoliv a kdekoliv. Uživatel má na výběr použití mobilního telefonu, tabletu nebo počítače.
 • Poskytovatelům služeb: Nabízí kompletní prezentaci svých služeb. Dává prostor pro sdělení uživatelům o své dostupnosti a provozních hodinách. Poskytuje možnost on-line rezervací a jejich kompletní správy. Podává uživatelům aktuální informace o průběžných změnách u již objednaných časů a termínů a tyto pružně upravovat tak, aby uživatel nebyl na službu nucen čekat.

SYSTÉM UMOŽŇUJE

 • Nahradit stávající používané objednávkové systémy novým, interaktivním systémem.

 • Propojení se stávajícími objednávkovými systémy se synchronizací veškerých dat.


BEZPEČNOST SYSTÉMU

Bezpečnost systému je zajištěna proti ztrátě a úniku dat.

 • Šifrované spojení pomocí SSL certifikátu, srovnatelné se zabezpečením internetového bankovnictví.

 • Denní zálohování dat na fyzicky oddělené úložiště.


BENEFIT

Uživatel vybírá ze seznamu služby:

 • které hledá podle lokality nebo podle zvolených kritérií. Získá okamžitý seznam poskytovatelů s kontakty, kalendářem a s možností on-line rezervace.

 • které již využívá v rámci oblíbených, jmenovitě uložených poskytovatelů služeb a může tak přímo provést rezervaci, nebo již zarezervovaný termín přesunout na vhodnější dobu nebo svou rezervaci zrušit.

 • Své rezervace může uživatel kdykoliv on-line změnit, bez nutnosti kontaktovat poskytovatele za účelem potvrzení změny. U poskytovatele se provedená změna projeví automaticky v jeho kalendářním přehledu. Uživatel tak dostává k dispozici nástroj, který přehledně řídí jeho čas z jednoho místa.

Poskytovatel vkládá do systému:

 • své služby v rozsahu dle vlastní potřeby. Tedy např. popis ceník, časovou náročnost a další potřebné parametry služeb, které nabízí zákazníkům.

 • provozní dobu, ve které je možné provádět rezervace. Uživatel tak má přehled o volných termínech a jejich specifikaci a jsou mu kdykoliv on-line k dispozici, jak pro novou rezervaci, tak pro možnost změny již uložené rezervace.

 • aktuální posuny a náhlé změny v rezervačním kalendáři tak, aby se automaticky promítly zákazníkům, kterých se změna týká. Systém automaticky komunikuje se všemi uživateli dané služby a průběžně nabízí alternativní náhradní termíny. Systém hlídá zpětné akceptace náhradního času a zároveň posílá potvrzující notifikace nové rezervace oběma stranám.